Årsrapport 2022

1

Tett på industri og næringsliv i hele landet

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv, og bidrar til å skape arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn.

ansatte
gode hjelpere i innovasjonsselskapene
eksperter tilknyttet katapult-sentrene
9000
bedrifter drar nytte av Siva-strukturen
2

Samfunnsoppdrag og hovedresultater

Vi leverer godt på bestillingene

Siva er en viktig del av statens næringsrettede virkemiddelapparat, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Våre virkemidler har alle god sektorpolitisk måloppnåelse, og leverer godt på regionalpolitiske oppgaver.

3

Leders betraktninger

Klare for å bidra mer

Innovasjonskraften og tilbudene til industri og næringsliv som over tid er bygget opp i Siva- strukturen, vil være et sterkt bidrag til videre satsing.

4

Styrets beretning

En veldrevet virksomhet med høye ambisjoner

Det foreligger en klar ambisjon og retning for industripolitikken i Norge. En forsterket satsing på Norsk katapult og Sivas eiendomsvirksomhet, samt en aktiv videreutvikling av infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling, vil være et kraftfullt verktøy for å realisere denne omstillingen.

5

Bærekraft

God fart i bærekraftsarbeidet

Siva utgjør en viktig del av den aktive næringspolitikken og den grønne omstillingen. Vårt oppdrag er å utløse bærekraftig, lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer.

73

Innovasjonsselskaper
med Siva som medeier

7

Eierskap i innovasjonsselskaper

En aktiv eier og pådriver for nyskaping

Ved utgangen av 2021 hadde Siva eierskap i 73 innovasjonsselskaper i hele landet. Over 7500 bedrifter drar nytte av deres tjenester.

8

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene

En drivkraft i hele Norge

2021 har vært nok et år med rekordhøye resultater for både næringshage- og inkubasjonsprogrammene. For første gang har vi passert 5 000 bedrifter i programmene.

2654

Målbedrifter i Næringshageprogrammet

2402

Bedrifter i Inkubasjonsprogrammet

9

Norsk katapult

En nasjonal struktur av katapult-sentre

Ved inngangen til 2021 tilbød katapult-sentrene utstyr og testfasiliteter til en samlet estimert verdi av 1,6 milliarder kroner. Dette er ti ganger mer enn investeringer i utstyr med offentlig støtte via katapult-sentrene. Partnerne i katapult-sentrene har bidratt med øvrige investeringer.

Industrieksperter tilgjengeliggjort via katapult-sentrene
bedrifter som kan tenke seg å bruke et katapult-senter igjen
10

Siva Eiendom

Eiendom tilpasset næringslivets behov

  • Siva er en av Norges største eiendomsforvaltere, med over 540 000 kvadratmeter.

  • Snittavkastning siste fem år er på 11,46 prosent. Dette er godt over kravet.

  • I 2021 er det gjort store investeringer i ny eiendom og oppgraderinger av eksisterende.

11
11

Styring og kontroll

13

Årsregnskap

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv, og bidrar til å skape arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn.